Kontakt

Občianske združenie  NAŠA DEDOVIZEŇ, Poriadie 316, 906 22 Poriadie 

Min. vnútra, registrácia vykonaná dňa 6.10.2016, OR okr. súdu Bratislava I Odd. Sa, 2081/B

IČO: 50481339, DIČ: 2120380537                          

mobil: +421 905 434 692 

e-mail: info@nasadedovizen.sk                                                                                                                                

Finančne podporiť občianske združenie môžete na dolu uvedenom účte. Vopred ďakujeme!

Bankové spojenie:  VÚB banka, a.s.

IBAN: SK29 0200 0000 0037 5178 0654