Naše projekty

Projekt „Vráťme jarabice na naše kopanice.“ – Poriadie

V auguste 2018 sa OZ NAŠA DEDOVIZEŇ uchádzalo o finančnú podporu v rámci grantového environmentálneho programu trenčianskeho samosprávneho kraja Zelené oči. Žiadosť bola schválená a grantový projekt zrealizovaný. Tento projekt stále pokračuje – voliéra je verejnosti prístupná

Potvrdenie o schválení grantuPopisná tabuľa na voliére

Expozitúra zberateľov starožitností Poriadie

V spolupráci s okresným Zväzom zberateľov starožitností Myjava sme zrealizovali výstavu starožitností v cirkevnom dome Poriadie. A z tejto výstavy plánujeme do budúcna urobiť stálu expozitúru.

Ukážka z realizovanej výstavy – Poriadie

Projekt – Múzeum Sedliacka stodola – Vrbovce

Pôjde o projekt cezhraničnej spolupráce, ktorá je v štádiu riešenia. V rámci tohto projektu – bude predstavený model tradičnej troj- generačnej rodiny v podmienkach našich kopaníc. Umiestenie v obci Vrbovce má svoje opodstatnenie, keďže žiadnu inú obec v myjavskom regióne nezasiahli politické rozhodnutia súvisiace s posledným rozdelením československého štátu tak ako práve Vrbovce, ktoré ležia tesne na slovensko – moravskom pomedzí. Štátna hranica rozdelila samotnú obec a viac sa dozviete neskôr.

Typická stodola vo Vrbovciach

Projekt – Štúrova studnička – realizácia September 2021

Popisná tabuľa – pri studničke

Projekt – Vojenský pamätník Krivosudy – v štádiu prípravy